top of page

Warunki gwarancji

Firma FHU Piotr Pawłowski (www.pawlowski-meble.com) gwarantuje swoim klientom wysoką jakość oraz prawidłowe funkcjonowanie mebli wykonanych na indywidualne zamówienie. W przypadku wystąpienia wady firma FHU Piotr Pawłowski zobowiązuje się do świadczenia usługi naprawczej w okresie 24 miesięcy od daty instalacji mebli i dokonania płatności pod warunkiem dotrzymania przez Kupującego określonych w: Zasady użytkowania i wykorzystywania mebli zgodnie z ich przeznaczeniem.

 

1. Reklamacje należy składać w punkcie, zakupu lub drogą mailową na adres pieczarek84@wp.pl

2. W przypadku gdy stwierdzona wada jest według rzeczoznawcy usuwalna, usunięcie usterki będzie realizowane w drodze naprawy.

3. Jeśli stwierdzona wada nie wymaga jej usuwania w warunkach specjalnych, naprawy dokonuje się w miejscu instalacji.

4. W przypadku konieczności naprawy w warunkach fabrycznych firma FHU Piotr Pawłowski zastrzega sobie prawo do wymontowanie elementu na czas naprawy. Jeżeli wymontowany element uniemożliwi eksploatację mebli, zainstalowany  zostanie element zastępczy.

5. W przypadku gdy stwierdzonej wady nie da się naprawić, reklamacja nastąpi przez wymianę wskazanego elementu mebli na element nowy.

6. Zgłoszona reklamacja podlega następującym terminom:

-do 7 dni roboczych na oględziny usterki

-do 14 dni roboczych na usunięcie usterki od momentu wizyty serwisanta w przypadku gdy przedmiot reklamacji nie wymaga naprawy w warunkach fabrycznych jak np uszkodzony front lakierowany, fornirowany, foliowany. W przypadku gdy przedmiotem reklamacji jest element mechaniczny i nie wymaga on wysłania do producenta.

-w pozostałych przypadkach termin reklamacji ustala się indywidualnie, ale nie może on przekraczać czasu jaki był wymagany na produkcję od momentu zamówienia tj od 3 do 10 tygodni.

7. W przypadku gdy niezbędne jest dodatkowe sprawdzenie zasadności reklamacji lub sprowadzenie nowego towaru termin na usunięcie wady może ulec wydłużeniu, w zgodności z zawartą z Kupującym umową.

8. Wady jawne polegające na uszkodzeniach mechanicznych lub niezgodności kolorystycznej elementów Kupujący zobowiązany jest zgłosić w terminie 3 dni od terminu realizacji zamówienia. Nie zgłoszenie reklamacji w powyższym terminie zostanie uznane jako akceptację stanu dostarczonych mebli i nie podlega dalszym roszczeniom gwarancyjnym.

9. W przypadku gdy przedstawiciel firmy FHU Piotr Pawłowski zgłosił się u Kupującego w uzgodnionym terminie celem dokonania oględzin lub załatwienia reklamacji, a nie mógł tej czynności dokonać z przyczyn leżących po stronie Kupującego termin reklamacji zostaje wydłużony.

10. Jeżeli Kupujący dwukrotnie uniemożliwił dokonanie oględzin lub naprawy zakłada się, że odstąpił od roszczeń gwarancyjnych.

11. Gwarancją nie są objęte różnice ilościowe bądź jakościowe oraz wady widoczne (np. uszkodzenia, rysy, pęknięcia, odkształcenia), które powinny być ujawnione w momencie dostarczenia mebli i nie zostały zgłoszone w ciągu 3 dni od daty montażu mebli.

12. Usterki powierzchni nieistotne dla użytkownika i całkowicie niewidoczne po zamontowaniu zabudowy nie mogą być podstawą roszczeń gwarancyjnych.

13. UWAGA! Gwarancją nie są objęte wady i uszkodzenia mebli wynikłe z :

-niewłaściwego transportu mebli transportem Kupującego,

-niewłaściwego przechowywania mebli przez Kupującego po przyjęciu dostawy,

-użytkowania mebli i urządzeń niezgodnego z zasadami określonymi przez producentów,

-braku konserwacji lub użycia niewłaściwych środków konserwujących,

-niewłaściwego zamontowania w zabudowie urządzeń (w przypadku samodzielnego montażu),

-odbarwienia frontów wystawionych na bezpośrednie i długotrwałe działanie promieni słonecznych,

-uszkodzenia mechanicznego

-długotrwałego kontaktu z wodą: wilgoć, zalanie, para wodna.

-długotrwałego działania niskiej temperatury (poniżej +15°C),

-długotrwałego działania wysokiej temperatury (powyżej +30°C),

-bezpośredniego zetknięcia z ogniem lub silnie rozgrzanym przedmiotem,

-nadmiernego przeciążenia,

-samodzielnego demontażu i montażu przez Klienta.

14. Gdy wada zostanie uznana za podlegającą gwarancji, firma FHU Piotr Pawłowski zobowiązuje się do jej bezpłatnego usunięcia w najkrótszym możliwym terminie.

15. Firma FHU Piotr Pawłowski może usunąć wady nie objęte gwarancją odpłatnie w zależności od wady.

16. Roszczeniom gwarancyjnym nie podlegają właściwości charakterystyczne dla użytych materiałów jak np. w przypadku drewna lub okleiny naturalnej ich usłojenia, zróżnicowana struktura lub naturalne przebarwienie, a także niewielkie rozbieżności kolorystyczne w stosunku do prezentowanych prototypów – wg producentów płyt laminowanych różnica między wzornikiem, a produktem podlega 5% zmianą w obrębie koloru, w przypadku innych materiałów może być inna.

17. Gwarancji nie podlegają proste czynności, które konsument może wykonać we własnym zakresie np. wymiany żarówki, regulacja zawiasów, dokręcenia poluzowanej śruby, usunięcia zabrudzeń oraz inne.

18. Część oferowanych frontów meblowych wykonanych jest z drewna litego i okleiny naturalnej. Cechami drewna są niejednolitość faktury, zróżnicowana struktura, przebarwienia oraz sęki. Firma FHU Piotr Pawłowski nie ma wpływa na naturalne wybarwianie oraz usłojenie elementów pochodzenia naturalnego dlatego roszczenia z tym związane nie podlegają gwarancji.

19. Obrzeża PCV stosowane do krawędziowego oklejania elementów mogą odbiegać strukturą i odcieniem od płyt wiórowych laminowanych używanych do produkcji naszych mebli co wynika z różnych technologii stosowanych przez producentów.

20. Z powodów niezależnych od firmy FHU Piotr Pawłowski, niektóre wzory produktów w tym blaty, płyty, okleiny, kolorystyka mogą zostać wycofane z obiegu przez producenta. W takim wypadku klient zobowiązany jest wybrać produkt podobny.

bottom of page